Pizzaslice

Idén med pizzaslicekonceptet är att på ett enkelt sätt erbjuda kunden en pizzaslice av högsta möjliga kvalitet. Konceptet är en ”shop in shop” lösning där både ugn och värmeskåp ansluts till vanligt jordat uttag (10 amp) och är därmed också enkelt att placera på olika ställen om så behövs.

Mer information om: PizzaSlicekoncept.pdf